16 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

W dniu poświęconym Bogu człowiek odnajduje sens swego istnienia

18/07/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: W grece słowo owce oznacza rzeczownik probata, który wywodzi się od czasownika probainein – „postępować przed innymi”, „iść na przodzie”. Owce były prowadzone na przodzie stada złożonego z mniejszych i większych zwierząt. Obdarzone lepszym słuchem niż wzrokiem musiały znajdować się jak najbliżej pasterza.
Motyw owiec, które są chronione przez bliskość pasterza, jest mocno uwydatniony w Starym Testamencie. Pierwsze słowa Dawida przypominają o tym zadaniu, które przyszły król otrzymał od swojego ojca i które wypełniał z narażeniem życia, by bronić owce przed drapieżnikami (1 Sm 17, 34-36).
Motyw bliskości do Boga jest mocno uwydatniony przez św. Pawła. Chrześcijanie pochodzący z narodów pogańskich przed chrztem nie mieli dostępu do Boga. Tylko Izraelici mogli zbliżać się do Niego w kulcie świątynnym. Jak obraz muru przedstawia zamknięcie poganom dostępu do pełnego kultu, tak słowa o zburzeniu tego muru oznaczają, że ludzie mogą znaleźć się blisko Boga oraz blisko siebie wzajemnie.
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.