Polecamy

17 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
25/07/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Cudowne rozmnożenia chleba, w czasie których Pan odmawia błogosławieństwo, łamie i daje uczniom chleb, aby nakarmić nim tłumy, są zapowiedzią obfitości jedynego Chleba – eucharystycznego. Chleb ten umacnia nas, gdy go spożywamy, a Krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Homilista może przypomnieć, że Najświętszy Sakrament, dar niewysłowionej miłości Jezusa, przyczynia się do zbawienia wierzących.
Sugestie słuchacza
25/07/21 Michał Piotr Gniadek
Zbawiciel pragnął nakarmić wszystkich zebranych, którzy przybyli do Niego, aby słuchać Jego nauki. Stali się tym samym świadkami i uczestnikami cudu rozmnożenia chleba. Jak odnieść tą piękną, ewangeliczną scenę do realiów naszego życia? Przecież to czasochłonne, mozolne, a często i związane z wyrzeczeniami zabieganie o środki utrzymania przeważnie utrudnia nam pogłębianie relacji z Bogiem.
Homilia do dorosłych
25/07/21 ks. Mariusz Pohl
ym razem jednak Jezus zrobił wyjątek i cudownie rozmnożył chleb. I zgodnie z wcześniejszym scenariuszem szatana, rzeczywiście - zachwyceni i najedzeni ludzie od razu chcieli Jezusa obwołać królem. Jak niewiele trzeba: chleba i jeszcze trochę igrzysk, albo widowiska – i sprawa załatwiona. Jezusowi jednak nie o to chodziło. Doczesny dostatek i sytość chleba nie były celem Jezusa. Ale były jedną z dróg do tego celu.
Homilia do dorosłych
25/07/21 ks. Kazimierz Kubat SDS
Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden – bardzo ludzki – aspekt dzisiejszego cudu rozmnożenia chleba. Ten cud jest nie tylko zapowiedzią Eucharystii. Jest on także wyrazem zwykłej troski Boga o głodnego człowieka. I o tym również nie wolno nam zapomnieć. W tym kontekście warto także zrobić sobie rachunek sumienia.
Homilia do dzieci
25/07/21 Monika Zuber
Wtedy Jezus prosi by wszyscy usiedli na trawie, błogosławi niewielkie dary i prosi by dzielić je między siebie. Mimo tłumu głodnych, kawałki dzielone starczają każdemu. Wszyscy się nasycili a zebranych resztek było więcej niż początkowych darów. Dzieje się cud, ponieważ kiedy Miłość dzieli, wszystko się mnoży.