17 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Chleb umacnia nas, a Krew nas obmywa

25/07/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Cudowne rozmnożenia chleba, w czasie których Pan odmawia błogosławieństwo, łamie i daje uczniom chleb, aby nakarmić nim tłumy, są zapowiedzią obfitości jedynego Chleba – eucharystycznego. Chleb ten umacnia nas, gdy go spożywamy, a Krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Homilista może przypomnieć, że Najświętszy Sakrament, dar niewysłowionej miłości Jezusa, przyczynia się do zbawienia wierzących.
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Nicią przewodnią dzisiejszej liturgii słowa można uczynić rolę duchowego pokarmu w życiu człowieka. Skoro ma on ciało i duszę, zatem obok konieczności systematycznego przyjmowania pokarmu dla ciała powinien także regularnie przyjmować pokarm duchowy. Znaczenie tego pokarmu wykracza znacznie poza zadanie utrzymania człowieka przy życiu. Dodatkowo bowiem pokarm ten ma moc jednoczyć ludzi z Bogiem oraz między sobą, ma moc przemieniać ich w ten duchowy pokarm, którym jest Ciało i Krew Pana, czyli w Chrystusa samego (…).
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.