17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Czy nie pobłądziliśmy?

25/07/21 ks. Kazimierz Kubat SDS
Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden – bardzo ludzki – aspekt dzisiejszego cudu rozmnożenia chleba. Ten cud jest nie tylko zapowiedzią Eucharystii. Jest on także wyrazem zwykłej troski Boga o głodnego człowieka. I o tym również nie wolno nam zapomnieć. W tym kontekście warto także zrobić sobie rachunek sumienia.