17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Rozmnoży się, gdy miłość dzieli

25/07/21 Monika Zuber
Wtedy Jezus prosi by wszyscy usiedli na trawie, błogosławi niewielkie dary i prosi by dzielić je między siebie. Mimo tłumu głodnych, kawałki dzielone starczają każdemu. Wszyscy się nasycili a zebranych resztek było więcej niż początkowych darów. Dzieje się cud, ponieważ kiedy Miłość dzieli, wszystko się mnoży.