17 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

W obliczu głodu (sugestie słuchacza)

25/07/21 Michał Piotr Gniadek
Zbawiciel pragnął nakarmić wszystkich zebranych, którzy przybyli do Niego, aby słuchać Jego nauki. Stali się tym samym świadkami i uczestnikami cudu rozmnożenia chleba. Jak odnieść tą piękną, ewangeliczną scenę do realiów naszego życia? Przecież to czasochłonne, mozolne, a często i związane z wyrzeczeniami zabieganie o środki utrzymania przeważnie utrudnia nam pogłębianie relacji z Bogiem.