Polecamy

18 niedziela okresu zwykłego

01/08/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Słowa Jezusa wypowiedziane w synagodze w Kafarnaum są przygotowaniem do ustanowienia Eucharystii. Chrystus nazywa wówczas siebie chlebem życia, który zstąpił z nieba (KKK 1338). Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie. Jako żywy i zmartwychwstały, Chrystus może uczynić siebie w Eucharystii „chlebem życia” (EE 14).
Sugestie słuchacza
01/08/21 Anna Lipczyńska
Oczekiwałabym cierpliwego tłumaczenia, że człowiek, także ten w XXI wieku, samymi dobrami materialnymi żyć nie da rady i bez duchowej odnowy swojego myślenia zabrnie w ślepy zaułek. Przypomnienie o sakramentach, o tym, czym jest Święta Wieczerza, w której uczestniczymy, nasuwa się samo.
Homilia do dorosłych
01/08/21 ks. Szymon Bajon
Potrafimy nieraz z takim rozrzewnieniem myśleć o przeszłości, że to wspominanie w jakimś stopniu nie pozwala nam obiektywnie spoglądać na teraźniejszość i dobro, które w niej jest ukryte. Wyolbrzymiamy wtedy w myślach dobro z przeszłości – jak Izraelici mówiący o garnkach pełnych mięsa – aby jeszcze bardziej skontrastować je z rzekomymi trudnościami współczesności. T
Homilia do dorosłych
01/08/21 ks. Piotr Winkler
Być może nie do końca zrozumieli to ci, którzy słuchali Jezusa mówiącego o chlebie z nieba. Może mieli na myśli ten pokarm ziemski, który zaspokoi ich codzienne potrzeby. Dlatego prosili: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba” (J 6, 34). Wydaje się, że my wiemy dziś więcej. Mamy świadomość wartości Chleba, którym jest sam Jezus Chrystus, a który spożywamy w komunii świętej – bezcenny pokarm zapewniający życie, życie wieczne.
Homilia do dzieci
01/08/21 Danuta Szelejewska
Czyn zawsze ukierunkowany jest na drugiego człowieka. Każdy więc winien dostosować się do tej zasady na miarę swojego wieku i możliwości. Inną rolę ma do spełnienia dziecko przedszkolne, inne obowiązki piętrzą się przed uczniem szkoły podstawowej. Coś zupełnie odmiennego nałożone jest na młodzież czy ludzi dorosłych. Nie ulega jednak wątpliwości, że każdy chrześcijanin zobowiązany jest wyciągnąć pomocną dłoń do bliźniego.