Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
18 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Czego bym oczekiwała i co chciałabym usłyszeć?

01/08/21 Anna Lipczyńska
Oczekiwałabym cierpliwego tłumaczenia, że człowiek, także ten w XXI wieku, samymi dobrami materialnymi żyć nie da rady i bez duchowej odnowy swojego myślenia zabrnie w ślepy zaułek. Przypomnienie o sakramentach, o tym, czym jest Święta Wieczerza, w której uczestniczymy, nasuwa się samo.