18 niedziela okresu zwykłego

Ja jestem chlebem życia

01/08/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Słowa Jezusa wypowiedziane w synagodze w Kafarnaum są przygotowaniem do ustanowienia Eucharystii. Chrystus nazywa wówczas siebie chlebem życia, który zstąpił z nieba (KKK 1338). Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie. Jako żywy i zmartwychwstały, Chrystus może uczynić siebie w Eucharystii „chlebem życia” (EE 14).
Ze stołów słowa Bożego i Ciała Chrystusa Kościół otrzymuje i ofiaruje wiernym Chleb życia. Dlatego należy stale mieć na uwadze, że słowo Boże, czytane w Kościele i głoszone w liturgii, prowadzi do Eucharystii jako do swego właściwego celu (SC 44). Homilista może wskazać, że Bóg otacza nieustanną opieką i nie odmawia swojej pomocy wszystkim, których posila swoim Ciałem (modlitwa po Komunii).

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.