Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął

01/08/21 ks. Piotr Winkler
Być może nie do końca zrozumieli to ci, którzy słuchali Jezusa mówiącego o chlebie z nieba. Może mieli na myśli ten pokarm ziemski, który zaspokoi ich codzienne potrzeby. Dlatego prosili: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba” (J 6, 34). Wydaje się, że my wiemy dziś więcej. Mamy świadomość wartości Chleba, którym jest sam Jezus Chrystus, a który spożywamy w komunii świętej – bezcenny pokarm zapewniający życie, życie wieczne.