18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął

01/08/21 ks. Piotr Winkler
Być może nie do końca zrozumieli to ci, którzy słuchali Jezusa mówiącego o chlebie z nieba. Może mieli na myśli ten pokarm ziemski, który zaspokoi ich codzienne potrzeby. Dlatego prosili: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba” (J 6, 34). Wydaje się, że my wiemy dziś więcej. Mamy świadomość wartości Chleba, którym jest sam Jezus Chrystus, a który spożywamy w komunii świętej – bezcenny pokarm zapewniający życie, życie wieczne.