18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Praktyczne wyznawanie wiary

01/08/21 Danuta Szelejewska
Czyn zawsze ukierunkowany jest na drugiego człowieka. Każdy więc winien dostosować się do tej zasady na miarę swojego wieku i możliwości. Inną rolę ma do spełnienia dziecko przedszkolne, inne obowiązki piętrzą się przed uczniem szkoły podstawowej. Coś zupełnie odmiennego nałożone jest na młodzież czy ludzi dorosłych. Nie ulega jednak wątpliwości, że każdy chrześcijanin zobowiązany jest wyciągnąć pomocną dłoń do bliźniego.