Polecamy

19 niedziela okresu zwykłego

08/08/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Jezus objawia się jako chleb życia, który Ojciec Przedwieczny daje ludziom (SC 7). Polecenie Jezusa, by powtarzać Jego gesty i słowa, „aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26), nie polega tylko na wspominaniu Jezusa i tego, co On uczynił.
Sugestie słuchacza
08/08/21 Szymon Bojdo
Słowo z tej niedzieli w drugim czytaniu i Ewangelii podaje diagnozę tego, co doprowadza do smutku duszy – szemranie. Dlaczego nie mamy szemrać między sobą? Bo to krążenie po świecie domysłów. Jak można zasmucić Ducha Świętego? Nie odnosząc się do prawdy, do faktów, tylko do tego, co nam się wydaje. W jaki sposób można takie szemranie zwalczyć? Jak pokonać w sobie skłonność do kłótni, plotek, pieniactwa?
Homilia do dorosłych
08/08/21 ks. Jacek Kacprzak
Dzisiejszy człowiek z reguły bez problemu uznaje w Jezusie historyczną postać filozofa głoszącego idee miłości i pokoju, ale nie kogoś, kto zstąpił z nieba, nie Syna Bożego. My, uczniowie Jezusa, słuchamy Jego słowa i doświadczamy Jego obecności dla nas; jesteśmy przekonani, że jest Bogiem, który zbawia, i dlatego chcemy iść za Nim.
Homilia do dorosłych
08/08/21 ks. Franciszek Zawadzki
Prawda o Eucharystii nie jest łatwa. Chyba, że chcemy Eucharystię potraktować jedynie jak jeden z wielu religijnych rytuałów. Nie po to jednak Chrystus daje nam się jako pokarm. Ci, którzy usłyszeli słowa Jezusa, w których nazwał sam siebie chlebem z nieba, nie mogli tego pojąć. Nie mogli uwierzyć, że Boskie sprawy mogą łączyć się z tym co proste i codzienne. Mówili o Jezusie – przecież to syn cieśli z Nazaretu, znamy jego rodzinę, czymże on się od nas różni. Jak może być pokarmem danym przez Boga?
Homilia do dzieci
08/08/21 ks. Grzegorz Świecarz
Dlaczego jedzenie i picie jest tak ważne dla człowieka? (rozmowa z dziećmi). Jedzenie i picie są podstawowym składnikiem, bez którego człowiek długo nie przeżyje. Człowiek, aby dobrze się rozwijać i wzrastać potrzebuje potraw bogatych w witaminy i płynów. Bez tego tracimy siły do codziennego życia, a w konsekwencji umieramy. Dlaczego o tym wszystkim wam dzisiaj mówię?