19 niedziela okresu zwykłego

Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki

08/08/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Jezus objawia się jako chleb życia, który Ojciec Przedwieczny daje ludziom (SC 7). Polecenie Jezusa, by powtarzać Jego gesty i słowa, „aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26), nie polega tylko na wspominaniu Jezusa i tego, co On uczynił.
Odnosi się do liturgicznej celebracji, przez apostołów i ich następców, pamiątki Chrystusa, Jego życia, śmierci, zmartwychwstania i Jego wstawiania się za nami u Ojca (KKK 1341). Pielgrzymujący Lud Boży, nieustannie celebrując Eucharystię, zmierza wąską drogą krzyża do niebieskiej uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą przy stole królestwa (KKK 1344). Homilista może wskazać, że Bóg, który udziela swojemu Kościołowi darów chleba i wina, przemienia je w Sakrament niosący zbawienie (modlitwa nad darami).
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.