21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Do kogóż pójdziemy?

22/08/21 ks. Tomasz R. Kubak
„Komu służyć chcecie?” – pyta dziś Jozue nie tylko zgromadzenie Izraela, ale i nas - zebranych na niedzielnej liturgii. Jozue chce służyć Jahwe, bo zweryfikował w swoim umyśle i sercu wiarygodność Boga swoich przodków. Czy w swoim życiu miałaś lub miałeś sytuacje, w których Bóg interweniował, słuchał ciebie i tobie służył? To chrześcijański paradoks, że chcemy służyć Bogu nie dlatego, że On od nas tego wymaga, ale dlatego że chcemy Go naśladować. Stworzenie świata, historia Izraela, historia Jezusa i Kościoła, historia każdej i każdego z nas, to nie jest w pierwszej kolejności opowieść o ludziach, ale o Bogu, który o nas zabiega i chce nam służyć.