Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Do kogóż pójdziemy?

22/08/21 ks. Tomasz R. Kubak
„Komu służyć chcecie?” – pyta dziś Jozue nie tylko zgromadzenie Izraela, ale i nas - zebranych na niedzielnej liturgii. Jozue chce służyć Jahwe, bo zweryfikował w swoim umyśle i sercu wiarygodność Boga swoich przodków. Czy w swoim życiu miałaś lub miałeś sytuacje, w których Bóg interweniował, słuchał ciebie i tobie służył? To chrześcijański paradoks, że chcemy służyć Bogu nie dlatego, że On od nas tego wymaga, ale dlatego że chcemy Go naśladować. Stworzenie świata, historia Izraela, historia Jezusa i Kościoła, historia każdej i każdego z nas, to nie jest w pierwszej kolejności opowieść o ludziach, ale o Bogu, który o nas zabiega i chce nam służyć.