Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
21 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Proponuję rozpocząć od wyjaśnienia… (sugestie słuchacza)

22/08/21
W dalszej kolejności chciałbym usłyszeć rozważania oparte o zestawienie obrazów z Księgi Jozuego oraz Ewangelii św. Jana. Dostrzegam, że tym, co je łączy jest głoszenie świadectwa prowadzące do decyzji. W pierwszym czytaniu Jozue staje przed całym ludem Izraela i zachęca ich do dokonania wyboru pomiędzy żywym Bogiem, a „martwymi” bóstwami (wyobrażeniami na obraz ludzi). Odwołuje się przy tym do istotnego wydarzenia w dziejach tego ludu – wyzwolenia.