21 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem

22/08/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Pierwsze czytanie łączy wolność człowieka z jego posłuszeństwem prawu Bożemu. Posłuszeństwo nie jest przymusem, kiedy jest wolnym wyborem. Wolność nie jest samowolą, kiedy umie być posłuszna. W mowie Jozuego, prowadzącej do odnowienia przymierza synajskiego w Sychem, położony jest silny nacisk na wolność ludzi w podjęciu zobowiązań.
Apostoł podobnie akcentuje rolę zaangażowania małżonków. Nie wzywa tylko jednej strony, by poddała się drugiej. Pierwsze zdanie mówi o poddaniu wzajemnym. Następne zdania rozróżniają między dwiema stronami, by uwydatnić wielkość ich zaangażowania. Kiedy pisze o żonach, wykorzystuje dwa skojarzenia: językowe i biblijne. W grece słowo Ekklesia, które oznacza wspólnotę wierzących, jest rodzaju żeńskiego. W Starym Testamencie przymierze między Bogiem a Izraelem jest przedstawiane jako związek narzeczonych lub małżonków. Wzorem dla mężów jest Chrystus miłujący Ekklesia aż do oddania za nią swojego życia.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.