21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Słuchać i służyć

22/08/21 ks. Andrzej Muńko
Sugestie do homilii Homilię zaczynamy od przytoczenia słów z dzisiejszego drugiego czytania: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej”. Razem z dziećmi zastanawiamy się co znaczy to zdanie z listu do Efezjan (warto także w tym miejscu wytłumaczyć co znaczy słowo bojaźń). Po krótkiej rozmowie tłumaczymy dzieciom, że św. Paweł uczy nas, że mamy sobie nawzajem służyć, mamy każdego dnia pomagać drugiemu człowiekowi, ale także szanować siebie nawzajem.