21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Życie trzeba brać w swoje ręce

22/08/21
Mamy więc styczność z tajemnicą obecności Boga w tym prostym znaku od wczesnej młodości. Nie dziwimy się, gdy trzeba uklęknąć po śpiewie Święty, Święty, Święty... i z szacunkiem patrzeć na podnoszone przez księdza najświętsze postacie Ciała i Krwi. W ten sposób wyrażamy swoją wiarę. Nie klęka się przecież przed byle kim... Słuchaczom Jezusa nie było tak łatwo. Nie mieli za sobą wielowiekowej tradycji, ani przekazywanej wiedzy z pokolenia na pokolenie, czy pięknych obrazów i rzeźb mówiących o świętości Eucharystii. To, co powiedział Chrystus bardzo ich zaskoczyło.