22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Co jest najważniejsze?

29/08/21 Lidia Lasota
Żydzi znali dziesięcioro Bożych przykazań, ale dołożyli do nich jeszcze swoje przepisy, bardzo dużo przepisów i przez cały dzień wypełniali przepisy, które sami sobie wymyślili. Właściwie przestrzeganie tych szczegółowych przepisów było dla nich ważniejsze niż dobre uczynki, służba bliźniemu czy modlitwa. Oni nie skupiali się na okazywaniu miłości ani szacunku wobec bliźniego, tylko na wypełnianiu swoich przepisów.