Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jedziesz tam, gdzie patrzysz

29/08/21 ks. Jacek Zjawin
Z praktyki konfesjonału oraz z własnego zmagania ze słabościami wiem, że gdy koncentrujemy się na „niegrzeszeniu” w ogólności albo wysilamy się, by nie popełniać jednego konkretnego grzechu, to zwykle w ten grzech wpadamy. Jak zastosować w tym przypadku motocyklową zasadę „jedziesz tam, gdzie patrzysz?”.