22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jedziesz tam, gdzie patrzysz

29/08/21 ks. Jacek Zjawin
Z praktyki konfesjonału oraz z własnego zmagania ze słabościami wiem, że gdy koncentrujemy się na „niegrzeszeniu” w ogólności albo wysilamy się, by nie popełniać jednego konkretnego grzechu, to zwykle w ten grzech wpadamy. Jak zastosować w tym przypadku motocyklową zasadę „jedziesz tam, gdzie patrzysz?”.