22 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Najświętsza Ofiara udziela wiernym zbawiennej łaski

29/08/21
„Idźmy więc wiernie za Panem i cierpliwie znośmy przekleństwa, abyśmy zostali błogosławieni. Jeśli nie dość spokojnie przyjmę jakąś obelgę skierowaną bezczelnie i niegodziwie przeciwko mnie, to wówczas z konieczności albo sam tą goryczą obelgi się odwzajemnię, albo będę się gryzł bezradną niecierpliwością. Gdy zaś przeklinany zacznę się odwzajemniać, to wówczas czy mogę sobie rościć pretensje do przekazanej nauki Pana, która poucza, że człowiek staje się brudnym nie przez nieczystość naczyń, lecz przez to, co z ust wychodzi, i że każde głupie i zbyteczne słowo pozostanie trwałą winą?” (Tertulian, O cierpliwości, tłum. E. Stanula, PSP 5, s. 165).

Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Tematem głównym liturgii słowa warto uczynić dziś zagadnienie bycia prawym (…). Homilista może podkreślić wymowę refrenu dzisiejszego psalmu responsoryjnego, zawierającego kluczową obietnicę: „Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie”!
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.