Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Eucharystia – zjednoczenie ziemi z niebem

15/08/21
Dzisiaj chcemy zatrzymać się i z nadzieją spojrzeć w niebo. Eucharystia, którą celebrujemy, też jest takim niebem. Dlatego teraz warto rozbudzić w sobie pragnienie przebywania z Bogiem i Maryją w chwale nieba.
Jej życie i przebywanie w chwale jest dla nas pocieszeniem i źródłem nadziei, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy do życia. Jako wniebowzięta Maryja pomaga nam w codziennym pielęgnowaniu zażyłości ze słowem Bożymi karmieniu się Eucharystią. To właśnie Eucharystia jest zadatkiem przyszłej chwały i udziału w radości zbawionych wraz z Maryją. Każda celebracja Mszy Świętej jest zjednoczeniem ziemi z niebem, spraw ludzkich ze sprawami Bożymi.
 
ks. Kamil Zadrożny, Zeszyt Maryjny, s. 34-35; w: Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.