Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł

Apostolstwo modlitwy

01/08/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Ewangelista Łukasz opowiada historię dotyczącą pewnego rodzinnego konfliktu. „Ktoś z tłumu rzekła do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą»” (Łk 12, 13n). Jezus zdaje się uchylać od odpowiedzi. Nie chce wchodzić w rodzinne spory. Zwraca uwagę na coś ważniejszego, gdy przestrzega uczniów: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie zależy od jego mienia” (Łk 12, 15). I opowiada o pewnym zamożnym człowieku, który zapomniał o tym, że jest śmiertelny i w czasie pomyślnym zaczął tak planować własne życie, by sobie samemu tylko zapewnić bezpieczeństwo.
01/08/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Ewangelię można poznać, pokochać i przyjąć jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Skoro Kościół jako wspólnota w drodze jest zachęcany do ciągłej odnowy w duchu Ewangelii, oczywistym jest, że łaskę i siłę może czerpać tylko od Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego nie jest we wspólnocie jedynie jednorazowym wydarzeniem, lecz stałym sposobem przychodzenia Boga do nas.