Apostolstwo modlitwy

Dialog i przyjaźń (lipiec)

01/08/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Ewangelista Łukasz opowiada historię dotyczącą pewnego rodzinnego konfliktu. „Ktoś z tłumu rzekła do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą»” (Łk 12, 13n). Jezus zdaje się uchylać od odpowiedzi. Nie chce wchodzić w rodzinne spory. Zwraca uwagę na coś ważniejszego, gdy przestrzega uczniów: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie zależy od jego mienia” (Łk 12, 15). I opowiada o pewnym zamożnym człowieku, który zapomniał o tym, że jest śmiertelny i w czasie pomyślnym zaczął tak planować własne życie, by sobie samemu tylko zapewnić bezpieczeństwo.
Intencja powszechna: Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.