Apostolstwo modlitwy

Tchnienie życia (sierpień)

01/08/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Ewangelię można poznać, pokochać i przyjąć jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Skoro Kościół jako wspólnota w drodze jest zachęcany do ciągłej odnowy w duchu Ewangelii, oczywistym jest, że łaskę i siłę może czerpać tylko od Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego nie jest we wspólnocie jedynie jednorazowym wydarzeniem, lecz stałym sposobem przychodzenia Boga do nas.
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.