Homilie okolicznościowe

Przemień, o Jezu, smutny ten czas (6 VIII)

06/08/21 ks. Paschalis Kowalski
Cud przemienienia potrzebny był apostołom, by w dniach próby ich wiara się nie załamała. Jest potrzebny również nam, którzy żyjemy w czasie bolesnej próby. Świat, w którym przyszło nam żyć, nie jest doskonały. Każda niesprawiedliwość, każde zło, każdy grzech uświadamia nam, że cały świat oczekuje przemiany.