Polecamy

Pierwszy piątek

02/07/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Często pytamy samych siebie: Do czego ja zostałem powołany? Rozmyślania na ten temat nie są zbyt łatwe...
02/07/21
Przemiana nieuczciwego celnika w wiernego ucznia Chrystusa warta jest uwagi. Ponieważ w chwili chrztu zostaliśmy powołani do dawania świadectwa Panu, nie możemy odkładać na później naszego nawrócenia.
06/08/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Udajemy się dzisiaj na górę, aby przemienić się wewnętrznie. Czystość serca sprawia, że łatwiej podejmujemy trudne decyzje dotyczące życia duchowego. To jest istota naszego wspinania się ku owej górze.
06/08/21 Danuta Szelejewska
Nie musimy już mieć żadnej wątpliwości, wszak słowa te wypowiedział sam Bóg, którego prorok Daniel nazywa „Przedwiecznym”. W tym miejscu nie wolno pominąć istotnej prawdy: stojącemu przed Przedwiecznym Synowi Człowieczemu „powierzono panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7, 14). W pełni więc Chrystus zasłużył na potwierdzenie Bożego synostwa.