Pierwszy piątek

Przemiana serca (do dzieci - 6 VIII)

06/08/21 Danuta Szelejewska
Nie musimy już mieć żadnej wątpliwości, wszak słowa te wypowiedział sam Bóg, którego prorok Daniel nazywa „Przedwiecznym”. W tym miejscu nie wolno pominąć istotnej prawdy: stojącemu przed Przedwiecznym Synowi Człowieczemu „powierzono panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7, 14). W pełni więc Chrystus zasłużył na potwierdzenie Bożego synostwa.
Czytania z dnia (święto Przemienienia Pańskiego): Dn 7,9-10. 13-14; 2P 1,16-19; Mk 9,2-10.