Pierwszy piątek

Zostaw ten cały kram (do dorosłych - 2 VII)

02/07/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Często pytamy samych siebie: Do czego ja zostałem powołany? Rozmyślania na ten temat nie są zbyt łatwe...
Ewangelia z dnia: Mt 9, 9-13