Słuchając Franciszka

Pewien dobry jezuita z prowincji (sierpień)

01/08/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek pytany w jednym z wywiadów na początku swojego pontyfikatu o świętego jezuitę, który miał na niego szczególny wpływ wspomniał najpierw oczywiście św. Ignacego Loyolę, założyciela zakonu i św. Franciszka Ksawerego, wielkiego misjonarza Dalekiego Wschodu. Później jednak zatrzymał się dłużej na postaci znanej nielicznym – Piotra Favra, jednego z pierwszych towarzyszy św. Ignacego, pierwszego kapłana w Towarzystwie Jezusowym, teologa, mistrza ćwiczeń duchowych i „przyjaciela heretyków”.