Słuchając Franciszka

Ujrzeć wszystko na nowo w Chrystusie! (lipiec)

01/07/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Jezuici na całym świecie świętują właśnie wielki Jubileusz związany z dwoma ważnymi wydarzeniami w życiu tej zasłużonej dla Kościoła katolickiego wspólnoty zakonnej. Minęło właśnie 500 lat od wydarzenia, które zapoczątkowało proces nawrócenia pewnego baskijskiego szlachcica, który służąc królowi Hiszpanii stanął mężnie uczestnicząc w obronie Pampeluny przed francuską agresją. Szukał potwierdzenia obranej przez siebie drogi realizacji rycerskich ideałów, lecz Boża Opatrzność wskazała mu inny cel i odmienny sposób realizacji tych wielkich pragnień. Drugie wydarzenie ma związek w ostatecznym potwierdzeniu przez Kościół obranej drogi.