Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Spotkanie wspólnoty różańcowej

01/07/21 ks. Franciszek Zawadzki
Litania loretańska jest modlitwą żywą. Jej wezwania nie są tylko od wieków powtarzanymi sformułowaniami, które brzmią już nieco archaicznie w naszych uszach. Modlitwa szczera musi być przecież zakorzeniona w życiu i tak niewątpliwie jest z tą najsłynniejszą litanią ku czci Najświętszej Maryi Panny. Niedawno papież Franciszek zlecił, by do tej litanii zostały dopisane trzy wezwania sławiące Matkę Chrystusa, jako Matkę Miłosierdzia, Matkę Nadziei i Pocieszycielkę migrantów.
01/08/21 ks. Franciszek Zawadzki
W litanijnej modlitwie wzywamy pomocy Maryi dla wiernych, czyli po prostu dla wierzących. To wyraz opartej na Biblii intuicji, że Matka Chrystusa jest tą, która w wierze przewodzi całemu ludowi Bożemu. Ona pierwsza uwierzyła w obietnice Boże zwiastowane Jej przez anioła Gabriela i odpowiedziała na nie ochotnym sercem.