Spotkanie wspólnoty różańcowej

Wspomożenie wiernych (sierpień)

01/08/21 ks. Franciszek Zawadzki
W litanijnej modlitwie wzywamy pomocy Maryi dla wiernych, czyli po prostu dla wierzących. To wyraz opartej na Biblii intuicji, że Matka Chrystusa jest tą, która w wierze przewodzi całemu ludowi Bożemu. Ona pierwsza uwierzyła w obietnice Boże zwiastowane Jej przez anioła Gabriela i odpowiedziała na nie ochotnym sercem.