Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

1 niedziela Adwentu

Sugestie programowe
28/11/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Liturgia pierwszej niedzieli Adwentu jednoznacznie kieruje nasze myśli ku powtórnemu przyjściu Chrystusa w chwale. Kolekta mszalna zaprasza nas do gorącej modlitwy o naszą ścisłą łączność ze Zbawicielem, który przybędzie, by zapoczątkować niebiańskie królestwo. Jako Jego uczniowie mamy przyjąć postawę czuwających, aby z ufnością oczekiwać na te wydarzenia.
Sugestie słuchacza
28/11/21 Michał Piotr Gniadek
Czy powinniśmy zaniechać praktyk religijnych także wówczas, gdy zaraza będzie u progu naszych domów i świątyń? Zdaje się, że słowa Jezusa, które przecież nigdy nie tracą swojej aktualności, dają jednoznaczną, kategoryczną odpowiedź na nasze dylematy. Najbardziej niszczycielska nawałnica czy pandemia chyba nie powinny stanowić tu żadnego wyjątku? Oczekując na nadejście Syna Człowieczego, jesteśmy na różne sposoby zwodzeni przez Złego.
Homilia do dorosłych
28/11/21 ks. Paweł Wygralak
Adwent jest więc po to, aby dokonać rewizji swojego zaangażowania w otaczającą nas rzeczywistość. Czy wszystko, co robimy jest zgodne z wolą Bożą, z nauczaniem zwartym w Ewangelii? To pierwsze zadanie, jakie przynosi nam odczytane dzisiaj słowo Boże. Drugie zadanie stawia przed nami św. Paweł: „Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień” (Rz 13, 12). Jest to wezwanie do walki z grzechem, z wadami, z tym wszystkim, co jest ciemną stroną naszego życia.
Homilia do dorosłych
28/11/21 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Przyszło nam żyć w świecie, w którym nie ma miejsca na taki plan. Wszystko trzeba zrobić „na wczoraj”, już, teraz, natychmiast. Wszystko trzeba zrobić, zdobyć i wykorzystać ekspresowo. Jak to pogodzić z napomnieniem, aby mozolnie stawać się coraz doskonalszymi? Nie ma czasu na duchowe przeżywanie Adwentu, bo najważniejsze to zrobić odpowiednie zakupy na święta i prezenty pod choinkę. Nadto taka religijna wymowa Adwentu zaburza poczucie psychicznego komfortu zbliżających się „wesołych świąt” i wielu razi ta intensywność i siła adwentowych napomnień.
Homilia do młodzieży
28/11/21 s. Urszula Kłusek SAC
Życie nie jest owocem ślepego fatum lub zbiegów okoliczności. Życie jest darem, który przyjmujemy i przeżywamy zależnie od tego, jakich wyborów dokonujemy. Jaki jest ostateczny cel i sens mojego życia? To dobre pytania na początek Adwentu. Nie pierwszy raz rozpoczynamy Adwent. Co roku przeżywamy ten czas. I można pytać: dlaczego? Dlaczego Kościół tak dziwnie ustawił rok, że co roku wracamy do tych samych treści, tajemnic wiary i wydarzeń z życia Jezusa?
Homilia do dzieci
28/11/21 bp Antoni Długosz
Pismo Święte (pokazać) wiele razy mówi o znakach wskazujących na przychodzenie Pana Jezusa do ludzi oraz więzi z nimi: podczas powołania Abrahama (obraz) na ojca narodu wybranego, wezwania Mojżesza (obraz) na wodza Żydów, powołania Dawida (obraz) na króla, z którego rodziny będzie pochodził Pan Jezus. Wreszcie spełni się obietnica dana pierwszym ludziom: przyjdzie na ziemię Pan Jezus (obraz), którego narodziny obchodzimy każdego roku.