1 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Adwent czasem aktywnego apostolstwa

28/11/21 ks. Paweł Wygralak
Adwent jest więc po to, aby dokonać rewizji swojego zaangażowania w otaczającą nas rzeczywistość. Czy wszystko, co robimy jest zgodne z wolą Bożą, z nauczaniem zwartym w Ewangelii? To pierwsze zadanie, jakie przynosi nam odczytane dzisiaj słowo Boże. Drugie zadanie stawia przed nami św. Paweł: „Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień” (Rz 13, 12). Jest to wezwanie do walki z grzechem, z wadami, z tym wszystkim, co jest ciemną stroną naszego życia.