1 niedziela Adwentu
Sugestie słuchacza

Nabierzcie ducha i podnieście głowy

28/11/21 Michał Piotr Gniadek
Czy powinniśmy zaniechać praktyk religijnych także wówczas, gdy zaraza będzie u progu naszych domów i świątyń? Zdaje się, że słowa Jezusa, które przecież nigdy nie tracą swojej aktualności, dają jednoznaczną, kategoryczną odpowiedź na nasze dylematy. Najbardziej niszczycielska nawałnica czy pandemia chyba nie powinny stanowić tu żadnego wyjątku? Oczekując na nadejście Syna Człowieczego, jesteśmy na różne sposoby zwodzeni przez Złego.