1 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Pan „nie zostawia nas samych na drodze życia, ale pośród nas żyje i działa”

28/11/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Liturgia pierwszej niedzieli Adwentu jednoznacznie kieruje nasze myśli ku powtórnemu przyjściu Chrystusa w chwale. Kolekta mszalna zaprasza nas do gorącej modlitwy o naszą ścisłą łączność ze Zbawicielem, który przybędzie, by zapoczątkować niebiańskie królestwo. Jako Jego uczniowie mamy przyjąć postawę czuwających, aby z ufnością oczekiwać na te wydarzenia.
W homilii warto podkreślić, że każda niedziela, nie
tylko pierwsza niedziela Adwentu, jest nieustannym zwiastowaniem
życia wiecznego, do którego wszyscy zmierzamy. Jako
„dzień pierwszy” jest zarazem znakiem, zapowiedzią „dnia
ostatniego”, dnia bez końca, który jest celem naszego życia
(por. Dies Domini, 26).
Posłani w pokoju Chrystusa słowami błogosławieństwa końcowego
(„Idźcie w pokoju Chrystusa”), uczestnicy liturgii wyśpiewują
w odpowiedzi wdzięczność Stwórcy za pokrzepienie
Eucharystią i możliwość udziału w misji głoszenia Ewangelii
(„Bogu niech będą dzięki”).
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.