Polecamy

2 niedziela Adwentu

Sugestie programowe
12/12/21
Katolicy w liturgii słowa dotykają dziś siły sztafety wiary, Bożej mocy tkwiącej w Jego ludzie, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Mogą doświadczyć mądrości i prorockiego namysłu pasterzy – Barucha, Jana Chrzciciela, Pawła.
Sugestie słuchacza
12/12/21
Może to nasze nawrócenie sprawi, że w naszym otoczeniu nastąpi dobrze rozumiana moda na powrót do Boga? Chyba właśnie o tym mówią dzisiejsze czytania, bardzo uderzyły mnie paralelne słowa o przygotowaniu się na przyjście Pana: to nie tylko oczekiwanie w ciszy i w skrytości swojego domu: trzeba przygotować drogę, wyrównać pagórki, zasypać doliny… Dla większości z nas zmiana czegoś w życiu wydaje się takim właśnie wielkim działaniem – nawet drobne sprawy wymagają wielkiego wysiłku.
Homilia do dorosłych
12/12/21 ks. Franciszek Zawadzki
Po pierwsze, na pustyni zostało skierowane słowo Boże do Jana. W naszym życiu, które przecież tak często toczy się na pustyni też Bóg chce wyrzec swoje słowo. Pustynia naszego życia to nie tylko szarość codzienności, która daleka jest najczęściej od wielkich i podniosłych wydarzeń tego świata. Pustynia naszego życia to przede wszystkim to całe spustoszenie, które czynimy w sobie, w innych, dookoła nas poprzez grzech, który niszczy. To nasze spustoszone relacje z Bogiem i bliźnimi, spustoszone zdrowie i atmosfera codzienności, spustoszony klimat i społeczeństwo... Na takiej pustyni Bóg kieruje do nas swe słowo. Do każdego z nas. Nie ma takiej pustyni, na której Bóg nie chciałby mówić. Nie ma ani jednej osoby pośród nas, która nie jest podobna do Jana, do którego Bóg skierował swe słowa. Co to za słowa?
Homilia do dorosłych
12/12/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dlatego nasze ścieżki winny być wciąż oczyszczane, aby po nich Chrystus przyszedł do nas. Zanim dojdziemy do niebieskiego Jeruzalem podejmijmy dialog z Bogiem! Teraz jest na to bardzo dobry czas – czas oczekiwania. Przecież nie jesteśmy w niewoli babilońskiej, nikt nam nie zabrania, nikt nie straszy nas z powodu wyznawanej wiary. Trzeba zejść z krętych i nierównych dróg zła, nawrócić się i powrócić do Boga. Św. Paweł przypomina, że przez całe życie przygotowujemy się na przyjście Pana. Doskonalimy się w miłości i wyborze dobra i tym samym zapewniamy dla samych siebie „bycie czystym i bez zarzutu” w dniu paruzji.
Homilia do młodzieży
12/12/21 ks. Radosław Rychlik
Zastanówmy się jednak, jakie intencje mają autorzy reklam. Czy oni chcą tak naprawdę naszego dobra? Czy tak naprawdę zapewnią nam szczęście? Czy może bardziej dbają o swoje interesy? Czy chcą zyskać naszym kosztem, czy może poświęcają się, by nam zapewnić dobro, szczęście? Czy sobą samym gwarantują prawdę swych słów, czy wiedzą, że to tylko słowa, nic za nimi nie stoi? Dziś przychodzi do nas Jan Chrzciciel. On także przynosi nam reklamę. On także ma dla nas swoją propozycję. On także chce uczynić zbliżające się święta wyjątkowymi, chce naszego szczęścia. Jest jedna różnica. Jan Chrzciciel nami nie manipuluje. Nie chce się na nas dorobić. Nie ma ukrytych interesów. Oddał życie na potwierdzenie swych słów. „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki” (Mt 3, 3).
Homilia do dzieci
12/12/21 ks. Tomasz Rogoziński
Święty Jan Chrzciciel, którego możemy zarówno nazwać prorokiem adwentowym jak też i największym z proroków, już bezpośrednio zapowiada nam przyjście Zbawiciela, mówiąc, że za nim idzie większy od niego, któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. To Jan pokazał Jezusa przyszłym apostołom mówiąc: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. A dzisiaj pragnąc naszego odpowiedzialnego przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem woła do każdego z nas: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Każdy z nas kroczy swoją życiową ścieżką.