2 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Przez całe życie przygotowujemy się na przyjście Pana

12/12/21
Katolicy w liturgii słowa dotykają dziś siły sztafety wiary, Bożej mocy tkwiącej w Jego ludzie, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Mogą doświadczyć mądrości i prorockiego namysłu pasterzy – Barucha, Jana Chrzciciela, Pawła.
Wszyscy oni jawią się jako odważni przyjaciele Boga, którzy odczuwają
razem z Nim (pathos) – płaczą razem z Nim, gdy świat się bawi,
cieszą się razem z Bogiem nadzieją, gdy zaślepiony świat niepotrzebnie
wpada w rozpacz (A.J. Heschel, Prorocy). Miotany
dziś pomiędzy strachem i szczęściem człowiek dzięki dobrym
pasterzom wie, że znajduje się w bezpiecznych dłoniach Boga
Ojca, a Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi (Credo),
swoją mocą nieustannie wypełnia każdą „głęboką, przepastną
i zanurzoną w otchłani dolinę” naszego serca (Orygenes).
Bardzo pożyteczną dla misji Kościoła kontynuacją dzisiejszej
liturgii może więc być ożywienie modlitwy za napotkanych
w życiu pasterzy – biskupów, prezbiterów i diakonów, aby na
wzór proroka Barucha wzniecali w powierzonych im ludziach
poczucie Bożej chwały (Ba 5, 1).
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.