2 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Ścieżki Chrystusa

12/12/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dlatego nasze ścieżki winny być wciąż oczyszczane, aby po nich Chrystus przyszedł do nas. Zanim dojdziemy do niebieskiego Jeruzalem podejmijmy dialog z Bogiem! Teraz jest na to bardzo dobry czas – czas oczekiwania. Przecież nie jesteśmy w niewoli babilońskiej, nikt nam nie zabrania, nikt nie straszy nas z powodu wyznawanej wiary. Trzeba zejść z krętych i nierównych dróg zła, nawrócić się i powrócić do Boga. Św. Paweł przypomina, że przez całe życie przygotowujemy się na przyjście Pana. Doskonalimy się w miłości i wyborze dobra i tym samym zapewniamy dla samych siebie „bycie czystym i bez zarzutu” w dniu paruzji.