3 niedziela Adwentu
Homilia do młodzieży

Jak doświadczyć bliskości Boga?

12/12/21 ks. Jacek Zjawin
Słowo dzisiejszej niedzieli mówi o bliskości Boga. Prorok Sofoniasz w pierwszym czytaniu ogłasza: „Pan jest pośród ciebie”. Święty Paweł w liście do Filipian wykrzykuje: „Pan jest blisko!”. Święty Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, który „nadchodzi”. Jak człowiek może doświadczyć bliskości z Bogiem, którego nie można dotknąć, przytulić ani pocałować? Bóg może wydawać się kimś bardzo odległym i niedostępnym kiedy człowiek myśli o nim jako o Stwórcy Wszechświata, na wzór osiemnastowiecznych deistów, którzy nazywali Boga Wielkim Zegarmistrzem. Jezus Chrystus, który rodzi się w Betlejem jako bezradne niemowlę, przełamuje ten sposób myślenia o Bogu.