3 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Napełnieni radością

12/12/21 ks. Marek Piedziewicz
Także św. Jan Chrzciciel, rozradował się z przybycia Zbawiciela jeszcze przed Jego i swoim narodzeniem. W Ewangelii przeczytamy przecież, że kiedy brzemienna Maryja u początku swojej ciąży odwiedziła brzemienną Elżbietę, ok. 6 miesiąca jej ciąży, Jan Chrzciciel, wyczuwając obecność Chrystusa, poruszył się z radości pod sercem swojej matki. W dzisiejszej ewangelii spotykamy go jako człowieka prowadzącego surowy tryb życia. Jan jest człowiekiem pokuty, umartwienia i ascezy. Zachowuje jednak Boży pokój i radość ducha, bo wie, że służy Bogu, który przynosi zbawienie.