3 niedziela Adwentu
Sugestie słuchacza

Trzy paruzje

12/12/21 Sławomir Zatwardnicki
Właśnie: jest coś większego niż zrozumienie intelektualne – warto chyba pociągnąć w homilii ten temat i dodać do tego osobiste świadectwo. Ilekroć czytam dzisiejszą ewangelię, pojawia się we mnie wrażenie, że słowa Jana Chrzciciela brzmią jakoś tak mało pobożnie. Powiedzmy to wprost: największy z proroków zamiast porządnej lekcji życia duchowego daje wskazówki przyziemne; np. by żołnierze poprzestawali na swym żołdzie, a celnicy nie pobierali więcej, niż stanowią przepisy podatkowe. My tu mówimy o wielkich sprawach Bożych, o modlitwie i sakramentach, a ten o zwykłej ludzkiej uczciwości; co jest grane?