Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł

32 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
07/11/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Wartość składanej ofiary jest ściśle uwarunkowana możliwościami ofiarującego. Na krótko przed swoją męką Jezus dał uczniom przykład ubogiej wdowy jerozolimskiej, która ze swego niedostatku dała wszystko, co miała na utrzymanie. Wypełnienie zalecenia oderwania się od bogactw jest konieczne, by wejść do królestwa niebieskiego (KKK 2544).
Sugestie słuchacza
07/11/21 Rafał Bernard
Jezus zdaje się także nie doceniać dawania „wiele”. A przecież „wiele” było wtedy i jest dzisiaj bardzo potrzebne, żeby zaradzić licznym potrzebom. Czy można skutecznie pomagać, dając niewiele? A może klucz do zrozumienia kryje się w słowie „zbywa”? I w zwróceniu uwagi na pełną obłudy postawę uczonych w Piśmie? Czyli w wewnętrznym nastawieniu człowieka i jego postawie życiowej oraz w ich wzajemnej zgodności? Wdowa jest pod tym względem przezroczysta jak kryształ i jednolita: dawanie wyraża wnętrze.
Homilia do dorosłych
07/11/21 o. Marcin Wrzos OMI
Bóg przez różne doświadczenia wiary: czasem chorobę, śmierć bliskich, trudne relacje w rodzinie, w pracy, inne, przerastające nas rzeczy, mówi do nas i zachęca do rozwiązywania rozmaitych problemów razem z Nim. Do zaufania mu jak Eliasz, wdowa i jej syn. Psalmista to potwierdził, podkreślając, mówiąc, że w takich beznadziejnych sytuacjach kryzysu nie jesteśmy sami, że „Bóg chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych, przywraca wzrok ociemniałym i podźwiga poniżonych”. Pomimo tych trudności miejmy odwagę przyjąć rady kochającego nas Boga, który do nas mówi na tyle sposobów.
Homilia do dorosłych
07/11/21 ks. Emil Kurek CSMA
Sytuacja wdów w starożytnym Izraelu była wprost dramatyczna. Chyba nikt, kto nie doświadczył skrajnego ubóstwa lub utraty mienia w tragicznych okolicznościach nie jest w stanie wczuć się w ich położenie. Zaskakujące, że mimo wynikającego z tego niskiego statusu społecznego, Pan Bóg zechciał wybrać właśnie te bezbronne i bezradne kobiety do ukazania postawy serca cenniejszego i piękniejszego niż wszystkie klejnoty świata. Do ukazania serca błogosławionego poprzez swoje ubóstwo. Jest ubogie, czyli całkowicie u-Boga, zdane wyłącznie na Niego i Jemu podporządkowane.
Homilia do młodzieży
07/11/21 ks. Maciej Przybylak
Nie, Jezus w dzisiejszej ewangelii potępia i przestrzega przed tymi obłudnikami, którzy objadają domy wdów i wcale się o nie nie troszczą, czerpią tylko zyski i skupiają się na swoich zaszczytach. Pan Jezus nie potępia sponsorów świątyni, jeśli to robią z serca, a nie z wyrachowania. Pochwala jednak nie zachowanie tych poważnych sponsorów, lecz zwykłej, biednej kobiety, która też składa dobrowolną ofiarę.
Homilia do dzieci
07/11/21 Lidia Lasota
Właśnie wysłuchaliśmy Ewangelii o pewnej pani, która była wdową. Nie jestem pewien, czy wszystkie dzieci wiedzą, kto to jest wdowa? (Dzieci odpowiadają). Wdowa to jest żona, której umarł mąż i została sama. Powiem wam tylko, że w czasach Pana Jezusa takie wdowy nie miały łatwego życia, bo po śmierci mężów zostawały bez pieniędzy na życie i cierpiały wielką biedę. Nie miały prawa do spadku po mężu tak jak jest to dzisiaj. Ale tę wdowę z Ewangelii Pan Jezus ukazał jako wzór do naśladowania. Dlaczego ta wdowa zachowała się lepiej niż reszta tam obecnych mężczyzn? (Dzieci odpowiadają).