32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Dar serca

07/11/21 Lidia Lasota
Właśnie wysłuchaliśmy Ewangelii o pewnej pani, która była wdową. Nie jestem pewien, czy wszystkie dzieci wiedzą, kto to jest wdowa? (Dzieci odpowiadają). Wdowa to jest żona, której umarł mąż i została sama. Powiem wam tylko, że w czasach Pana Jezusa takie wdowy nie miały łatwego życia, bo po śmierci mężów zostawały bez pieniędzy na życie i cierpiały wielką biedę. Nie miały prawa do spadku po mężu tak jak jest to dzisiaj. Ale tę wdowę z Ewangelii Pan Jezus ukazał jako wzór do naśladowania. Dlaczego ta wdowa zachowała się lepiej niż reszta tam obecnych mężczyzn? (Dzieci odpowiadają).