32 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Kościół może celebrować i adorować tajemnicę Chrystusa obecnego w Eucharystii

07/11/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Wartość składanej ofiary jest ściśle uwarunkowana możliwościami ofiarującego. Na krótko przed swoją męką Jezus dał uczniom przykład ubogiej wdowy jerozolimskiej, która ze swego niedostatku dała wszystko, co miała na utrzymanie. Wypełnienie zalecenia oderwania się od bogactw jest konieczne, by wejść do królestwa niebieskiego (KKK 2544).
 

Tematem głównym liturgii słowa uczyńmy dziś miarę Ewangelii.
Niech inspiracją do tego rozważania będzie aforyzm, którego
autorstwo przypisywane jest albo św. Augustynowi, albo
św. Bernardowi z Clairvaux, albo św. Franciszkowi Salezemu:
„Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary”. Zapytać trzeba
zatem, jaka jest miara Ewangelii. Jest to pytanie o to, kiedy
Dobra Nowina jest realizowana w możliwie jak największym
procencie.
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.