32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Skarb ubóstwa

07/11/21 ks. Emil Kurek CSMA
Sytuacja wdów w starożytnym Izraelu była wprost dramatyczna. Chyba nikt, kto nie doświadczył skrajnego ubóstwa lub utraty mienia w tragicznych okolicznościach nie jest w stanie wczuć się w ich położenie. Zaskakujące, że mimo wynikającego z tego niskiego statusu społecznego, Pan Bóg zechciał wybrać właśnie te bezbronne i bezradne kobiety do ukazania postawy serca cenniejszego i piękniejszego niż wszystkie klejnoty świata. Do ukazania serca błogosławionego poprzez swoje ubóstwo. Jest ubogie, czyli całkowicie u-Boga, zdane wyłącznie na Niego i Jemu podporządkowane.