32 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Trzeba oddać wszystko? (sugestie słuchacza)

07/11/21 Rafał Bernard
Jezus zdaje się także nie doceniać dawania „wiele”. A przecież „wiele” było wtedy i jest dzisiaj bardzo potrzebne, żeby zaradzić licznym potrzebom. Czy można skutecznie pomagać, dając niewiele? A może klucz do zrozumienia kryje się w słowie „zbywa”? I w zwróceniu uwagi na pełną obłudy postawę uczonych w Piśmie? Czyli w wewnętrznym nastawieniu człowieka i jego postawie życiowej oraz w ich wzajemnej zgodności? Wdowa jest pod tym względem przezroczysta jak kryształ i jednolita: dawanie wyraża wnętrze.