Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
32 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Trzeba oddać wszystko? (sugestie słuchacza)

07/11/21 Rafał Bernard
Jezus zdaje się także nie doceniać dawania „wiele”. A przecież „wiele” było wtedy i jest dzisiaj bardzo potrzebne, żeby zaradzić licznym potrzebom. Czy można skutecznie pomagać, dając niewiele? A może klucz do zrozumienia kryje się w słowie „zbywa”? I w zwróceniu uwagi na pełną obłudy postawę uczonych w Piśmie? Czyli w wewnętrznym nastawieniu człowieka i jego postawie życiowej oraz w ich wzajemnej zgodności? Wdowa jest pod tym względem przezroczysta jak kryształ i jednolita: dawanie wyraża wnętrze.