33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Gotowość na najważniejsze spotkanie

14/11/21 Danuta Szelejewska
Czasami słychać głosy o mającym nastąpić końcu świata. Wyznaczane są nowe daty, przepowiadane okoliczności i określane miejsca. Niestrudzenie próbuje się wmówić człowiekowi umiejętność oddziaływania na bieg światowych wydarzeń. Prawda jest jednak zupełnie inna. Nie jest znana dokładna data powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Znane są natomiast towarzyszące temu okoliczności. Święty Marek pisze: „Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą” (Mk 13, 24-26). Nie musimy się jednak niczego obawiać, ponieważ wszystkie te niemiłe zjawiska zostaną złagodzone obecnością Pana Jezusa.