33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ostateczna doskonałość

14/11/21 ks. Łukasz Figurski
od koniec roku liturgicznego spotykamy się głównie z tekstami biblijnymi, które mówią o końcu świata. W obrazach, które dziś stały się nam obce, a które właśnie mają na celu ukazanie przemożnej mocy tego wydarzenia, Biblia obiecuje, że nasz świat nie zapadnie się po prostu w nicość, że nie tylko zostanie zakończony, ale i dopełniony – poprzez Syna Człowieczego, to znaczy przez Chrystusa, Boga wcielonego. Faktem jest, że świat się kiedyś skończy z drugiej strony przyrodoznawstwo odkryło, że słońce w pewnym momencie też się ochłodzi, a więc i życie na ziemi nie będzie już możliwe. Są to tylko warunki zewnętrzne.